LaraLuca

LaraLuca, Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Corona maatregelen.


Geachte cliënt,


Zoals u weet is er een wereldwijde pandemie met het Coronavirus. Mijn reguliere patiëntenzorg is weer hervat. Het beleid dat ik volg is om alleen mensen in de praktijk toe te laten van wie we met vrij grote zekerheid weten dat ze niet geinfecteerd zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen “ja” antwoordt dan verzoek ik u contact op te nemen om uw afspraak te annuleren of verzetten.


  • Heeft u nu Corona of bent u onlangs genezen van Corona?
  • Heeft u nu huisgenoten met Corona?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende verschijnselen?: niezen, hoesten, kuchen, keelpijn, kortademigheid, koorts (>38°C)
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met een van deze verschijnselen ?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een zorginstelling?


In de wachtkamer treft u handdesinfectie en tissues aan. Tissues nu gebruik graag deponeren in het afvalbakje. Het verzoek is om daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. Tijdens het aanvangsgesprek bewaren we de 1,5 meter afstand die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.


Tijdens de behandeling draag ik mogelijk een mondkapje.


Na de behandeling verlaat u de ruimte niet via de wachtkamer maar via de zijdeur. Het kan zijn dat u enige minuten moet wachten alvorens ik u binnenlaat. Er gelden nu aanvullende hygiënemaatregelen. Naast de gebruikelijke desinfectie van instrumentarium nu ook van gebruikt meubilair, deurklinken etc.


Hier volgen nog wat extra aanwijzingen:


  • Kom niet te vroeg, dus zo kort mogelijk voor de afspraaktijd binnen. Om besmetting te voorkomen zult u ook geen leeswaren aantreffen in de wachtkamer
  • Kom alleen naar uw afspraak, graag vooraf overleg indien het noodzakelijk is dat er een begeleider meekomt
  • Beperkt u alstublieft uw toiletbezoek. Raak alleen, indien nodig, de klinken van de voordeur en de toiletdeur aan
  • U kunt uw eigen handdoek en water meenemen.


Even geen hand en knuffel, maar toch van harte welkom in mijn praktijk.