LaraLuca

LaraLuca, Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Aanpak


Ziektes, medicijnen, voeding, stress, verkeerde levenswijze brengen ons lichaam in onbalans. Ons lichaam wordt niet goed meer ‘onderhouden’ en ons immuunsysteem wordt aangetast. Indien het zelfreinigend vermogen van ons lichaam dit niet meer op kan vangen gaat dit leiden tot allerlei lichamelijke en geestelijke klachten. Het behandelen van de klacht alleen lost het probleem niet op. Regelmatig leiden de behandelingen en medicijnen tot verdere onbalans.
Mijn behandelingen richten zich op het weer in balans brengen van het lichaam. Ervoor zorgdragen dat het lichaam zich weer zelfstandig kan onderhouden en het immuunsysteem weer op orde is. Je komt in een opwaartse spiraal, voelt je beter, positiever, energieker. Je wordt actiever, lichaam en geest worden gezonder.
Ook als je je wel gezond voelt is een twee-jaarlijks onderzoek eigenlijk een must. De meeste ziektes en ongemakken zijn een gevolg van afgenomen weerbaarheid en minder zelf herstellend vermogen van het lichaam wat meestal al jaren eerder is ingezet. Simpel onderzoek kan al in een vroeg stadium aangeven hoe dit op natuurlijke wijze preventief te verhelpen. Middels een goede reiniging van het lichaam, het op z'n plaats zetten van botten, spieren en organen, bevorderen van de werking van de organen en ondersteuning van de biochemische processen in het lichaam houdt je alles in conditie.
Zie als voorbeeld de pagina's over Oligotherapie, Dorn-Therapie, TCM en Auriculotherapie.


Op basis van onderzoek en analyse van uw situatie gaan we met natuurlijke middelen, technieken en oefeningen het lichaam optimaler laten werken: wegnemen van blokkades, toevoegen van tekorten en activeren van lichaamsfuncties. Tevens worden hierbij adviezen en praktische ondersteuning gegeven m.b.t voeding en levenswijze. We herstellen uw kwaal, bestrijden de oorzaak en verbeteren uw algehele gezondheid, verminderen de afhankelijkheid van medicijnen.

Contactformulier

AltheaOfficinalis

Althea Officinalis